גלגול קודם

מה הייתי גלגול קודם?

סיפור מגלגול קודם "אני רצה בתוך היער", מתחילה לפתע ש' לצעוק. "הם רודפים אחרי! גברים… עם כלבים…" היא מתנשפת עכשיו