מדריכים רוחניים

תיקשור עם מדריכים רוחניים וישויות אור

תקשור מהו? קיומה של מציאות רוחנית והיכולת האנושית ליצור עימה קשר הן הנחות היסוד העומדות בבסיס התקשור. לכל אורכה של ההסטוריה האנושית היו