נשמות תאומות

האם אנחנו נשמות תאומות?

מהן נשמות תאומות? נשמה תאומה היא נשמה קרובה, שיש לה תפקיד משמעותי בהתפתחות הרוחנית שלנו.  נשמות תאומות פוגשות זו את