שחזור

האם אנחנו נשמות תאומות?

מהן נשמות תאומות? נשמה תאומה היא נשמה קרובה, שיש לה תפקיד משמעותי בהתפתחות הרוחנית שלנו.  נשמות תאומות פוגשות זו את

מה הייתי גלגול קודם?

סיפור מגלגול קודם "אני רצה בתוך היער", מתחילה לפתע ש' לצעוק. "הם רודפים אחרי! גברים… עם כלבים…" היא מתנשפת עכשיו